Гимназията е основана на 15.09.1971. Първия випуск се състои от 360 ученика и 18 учителя. Надеждите на пловдивската oбщественост са напълно оправдани – 93% от зрелостниците са приети във ВУЗ. На 15.09.1972 учителския колектив избира за патрон Академик Кирил Попов. Изборът е продиктуван от желанието училището да носи името на изтъкнат български учен-математик. Първия директор е Г-н Димо Малешков, а от 1978 директор е Г-н Кирил Атанасов.
През 1977-1979 се внедрява нова учебна програма „Програмиране на АСМ“ по решение на МОН, превърнала се по-късно в база на съвременното обучение по информатика. През 1980г. на проведеното национално съвещание, на което са отчетени резултатите от проведените конкурси и състезания по природоматематическите науки гимназията завоюва първо място между всички математически гимназии. На следващата година съвместно с БАН-ЕЦММ се осъществява първата за страната видеотерминална връзка между София и Пловдив за целите на учебния процес (български език, граматика, английскиски език, биология). В периода 1983-1985 е построен нов учебен корпус с 16 лаборатории, работилници и класни стаи, оборудвани с най-съвременната материално – техническа база в направленията информатика, информационни технологии, лазерна техника, електроника и опто-електроника. През 1983 г. се открива най-големият УИИЦ с първият компютърен клас в България оборудван с персонални компютри. През 1982-1986г. учители и ученици от ОМГ разработват първите компютърни уроци по всички учебни дисциплини и даже започват научно обслужване на ВУЗ (ВСИ – Пловдив). Училището е домакин на две национални и една международна конференция по използването на персоналните компютри в учебния процес. Богатият ни опит бе споделен в списание „Обучението по математика и информатика“ – 1984 г.

През 1986г. Математическа Гимназия Пловдив се удостои със званието „Образцова“. Авторски колектив от учители в гимназията разработи през 1986г. учебен план и програми за професионална подготовка по професията „Оператор, програмист на ЕИМ“, както и първите учебници по информатика за средните училища в страната.

През 1987 г. в пловдивската математическа гимназия се откриват първите две експериментални паралелки за интензивно изучаване на английски език в неезикови училища в България. От 1.09.1989г. след успешен експеримент по решение на МНП целият прием на ОМГ е с интензивно изучаване на чужди езици-английски, немски, френски. За високото ниво на чуждо езиковото обучение в гназията недвусмислено говорят и последните две постижения : Целевото предоставяне на гимназията от страна на френското правителство през 1996г. на две пълни степендии за обучение във Франция. Първото място в страната заето от Борис Данев в националния конкурс обявен от Асоциацията на членовете на Академичните палми на Франция, награден с осем дневен престой във Франция.

По pешение на педагогическия съвет от 1993г. се открива за първи път в България нов профил „Компютерна графика и дизайн“. За целта през април 1993г. се първият компютърен клас в средно училище в България с персонални компютри Apple – Macintosh. През 10.1997г. училището кандидатствува със свой проект и спечели конкурс по програмата ФАР – BG 95г. 06.01.01 „Усъвършенстване на професиналното образование и обучение“ по професията програмист. През периода 1989-1999г. в условията на остър финансов дефицит в цялата страна ОМГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив продължава възходящо да развива и обогатява своята материално-техническа база чрез спонсори. Резултатите от цялостната дейност на колектива се отразяват в успехите на нашите ученици. ОМГ „Акад.Кирил Попов“ – Пловдив е единственото училище в България и Европа което изпраща три (1997 , 1998, 1999)години подред свой представители на международни олимпиади:
-по математика
-по физика
-по информатика.

About the author

borismБорис Михайлов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *